2106615104 6944306120, 6985561704 Οδυσσέα 11Β, Γέρακας, Αθήνα

Οδυσσέα 11Β, Γέρακας, Αθήνα Τ.Κ.: 15344

Τηλέφωνο: 2106615104

Κινητό: 6944306120, 6985561704, Υπεύθυνος Επικοινωνίας:Χριστίνα Δοβλέτη

E-mail: arisdovl@otenet.gr

Επισκεψιμότητα: 6518

Ιστοσελίδα: http://www.aris-gerakas.gr